Dofinansowanie

flag_yellow_low
logopodlaskie
Leader
PROW-2014-2020-logo-kolor

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Cel ogólny 2 Zwiększenie ilości i dostępności miejsc pracy oraz wzrost przedsiębiorczości mieszkańców, w tym z zastosowaniem wsparcia dla rozpoczynających działalność gospodarczą.

Cel szczegółowy 2.2 Rozwój przedsiębiorstw oraz zwiększenie liczby miejsc pracy.

Przedsięwzięcie 2.2.1 Wsparcie przedsiębiorczości; nowe miejsca pracy na operacje z zakresu tematycznego poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez: rozwijanie działalności gospodarczej.

Planowane efekty: zwiększenie udziału w rynku lokalnym i zwiększenie przychodu ze sprzedaży.

Dziękujemy za wizytę! Gotowy na współpracę?